Nieuws

Werkgeversorganisatie Nederlandse Podia (WNP) en FNV KIEM (vanaf 1 juli 2016 de Kunstenbond) hebben een definitief akkoord bereikt over de Cao Nederlandse Podia 2016-2017. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. De cao is het resultaat van moderne principiële keuzes van de zijde van de vakbond en de werkgevers in de theaterbranche en bevat afspraken over de Wet Werk en Zekerheid, duurzame inzetbaarheid en gelijk speelveld voor werknemers en zelfstandigen. Lees meer.

Terug naar Nieuws