Nieuws

Zoals bekend zal de VAR waarschijnlijk verdwijnen. Als de Eerste Kamer op 27 oktober akkoord gaat met het voorstel van de Tweede Kamer, betekent dit dat de VAR per 1 januari 2016 niet meer geldt. Er moet dan gewerkt worden met modelcontracten die vooraf door de Belastingdienst zijn goedgekeurd.

Is er op 1 januari 2016 geen door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, dan lopen opdrachtgevers die werken met (schijn)zelfstandigen hetzelfde risico als in de periode waarin er nog geen VAR was, namelijk dat de arbeidsrelatie (achteraf) moet worden beschouwd als een dienstverband. Er is vooralsnog geen overgangstermijn voorzien.

De sociale partners NAPK en FNV KIEM hebben per brief een pleidooi aan de Eerste Kamer gestuurd om de invoering van deze wet uit te stellen. We dringen erop aan dat er een overgangsperiode wordt ingelast omdat invoering per 1 januari 2016 veel te kort dag is voor culturele instellingen en zzp’ers om hun bedrijfsvoering te kunnen aanpassen.

Lees de brief hier.

Terug naar Nieuws