Nieuws

Op 27 oktober j.l. heeft de Tweede Kamer in een VSO (vervolg schriftelijk overleg) een motie aangenomen waarin werd gevraagd om herverdeling van de €2,6 miljoen die minister Bussemaker had toegevoegd aan het budget van het Fonds Podiumkunsten in 2017-2020 voor festivals.

Als gevolg van het aannemen van deze motie wordt de Basisinfrastructuur uitgebreid met het Festival Oude Muziek en Oerol. Voor Cinekid en de Nederlandse Dansdagen moet een functie in de BIS gecreëerd worden, en ook daarvoor worden middelen uit het festivalbudget overgeheveld naar de BIS.

Verder wordt een deel van de festivalmiddelen ingezet om een negende jeugdtheatergezelschap in de BIS te financieren. Het bedrag dat dan nog overblijft wordt over alle fondsen verdeeld.

Concreet betekent het aannemen van deze motie dat de extra financiële ruimte die gecreëerd was ten behoeve van de opdracht van het Fonds Podiumkunsten, grotendeels anders wordt ingezet. Dat heeft consequenties voor de bewegingsruimte van het FPK, en daarmee voor die van de instellingen die via het FPK worden gesubsidieerd. Ook stuurt de Tweede Kamer rechtstreeks op instellingsniveau binnen de BIS en niet op functieniveau.

Klik hier voor de tekst van de motie.

Terug naar Nieuws