Nieuws

Na een lange gerechtelijke procedure, die jeugdtheatergezelschap Kwatta dit voorjaar won, heeft het ministerie van OCW besloten om Kwatta voor de rest van de lopende cultuurnotaperiode een projectsubsidie te verlenen.

Het gezelschap krijgt gedurende de lopende periode geen positie in de basisinfrastructuur maar kan wel alsnog een groot deel van de ingediende plannen realiseren.

Terug naar Nieuws