Nieuws

Meerjarige subsidieregelingen 2025-2028 gepubliceerd

Deze week heeft het Fonds Podiumkunsten (FPK) de nieuwe meerjarige regelingen voor de periode 2025-2028 gepresenteerd: de meerjarige productiesubsidie en de meerjarige festivalsubsidie. Het aanvraagloket opent op 1 december 2023 en sluit op 31 januari 2024. Het besluit wordt begin juli 2024 gepubliceerd. De planning van de meerjarige subsidies is afgestemd op die van het Rijk, de Rijkscultuurfondsen en een aantal lagere overheden.

De meerjarige subsidies voor producties en festivals zijn eens in de vier jaar aan te vragen. Ze bieden professionele gezelschappen, makers(collectieven), ensembles en festivalorganisaties de kans om in continuïteit met ondersteuning van het Rijk te werken. Daarmee levert het Fonds een basis voor het produceren van actuele en onderscheidende podiumkunsten en de aansluiting daarvan bij een breed publiek.

Het budget dat het Fonds ter beschikking heeft is ook ongewijzigd, dat wil zeggen inclusief de aanvullende middelen uit het najaar van 2020. Tegelijkertijd zijn er veranderingen doorgevoerd. Zo is het toepassen van de drie gedragscodes (Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur) voorwaardelijk voor Rijkssubsidiëring. Er is meer nadruk op spreiding om iedereen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk toegang te geven tot professionele podiumkunst.

Om organisaties ruimte te bieden in te kunnen spelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen, zijn de subsidiebedragen verhoogd. Deze versterking enerzijds betekent onvermijdelijk ook dat voor de periode 2025-2028 minder aanvragen gehonoreerd kunnen worden dan in de huidige periode.

Op de regelingpagina’s van de meerjarige productiesubsidie en de meerjarige festivalsubsidie vind je meer informatie over de subsidievereisten, beoordelingscriteria en beschikbare subsidiebedragen. Ook lees je daar hoe je de subsidie vanaf 1 december kunt aanvragen.

Het FPK organiseert drie informatiebijeenkomsten over de meerjarige subsidies 2025-2028, op vrijdag 20 oktober (Zwolle), maandag 23 oktober (Eindhoven) en dinsdag 24 oktober (Den Haag, volgeboekt). Tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen aan medewerkers van het Fonds. Aanmelden voor de bijeenkomsten in Zwolle en Eindhoven is nog mogelijk.

Je kunt vragen voorafgaand aan de bijeenkomsten mailen naar meerjarigeproducties@fondspodiumkunsten.nl en meerjarigefestivals@fondspodiumkunsten.nl of bellen via 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Terug naar Nieuws