Nieuws

In Amsterdam is door het faillissement van New Art Space Amsterdam €323.000,- vrijgevallen voor de subsidieperiode 2013-2016. Acht Amsterdamse muziekensembles, aangesloten bij de NAPK, hadden er bij de Amsterdamse Kunstraad (AKr) op aangedrongen om met een gedeelte van dit bedrag een extra bezuiniging die op het allerlaatste moment op de muziekensembles was toegepast, weer ongedaan te maken.
Helaas heeft de AKr deze oproep niet overgenomen in zijn advies. De AKr adviseert om met de vrijgevallen middelen de functie die de NASA vervulde in het gemeentelijk bestel, bij andere beeldende kunstinstellingen onder te brengen.

Terug naar Nieuws