Nieuws

Kunsten ’92: Roep eigen gemeente op cultuursector te steunen

Gisteren ontvingen alle gemeenten (colleges van B&W en gemeenteraden) een aantal suggesties van Kunsten ’92 hoe zij met de extra najaarsnotagelden van het Rijk de cultuursector (organisaties en werkenden) in hun gemeente overeind kunnen houden.

Kunsten ’92 roept iedereen op om ook zelf de eigen gemeente te benaderen en hierop aan te spreken. Geef aan hoe hoog de nood is, en draag manieren aan waarop de gemeente de lokale cultuursector effectief kan steunen. Hiervoor kunnen (fragmenten uit) deze tekst gebruikt worden.

Terug naar Nieuws