Nieuws

verslag stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten (SSVP)

In 2022 is de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten opgericht. Deze stichting is in het leven geroepen om de leden van de NAPK te ondersteunen bij meldingen van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Dit doet zij door het aanbieden van een onafhankelijke klachtencommissie. Daarnaast faciliteert ze bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van sociale veiligheid. Ze organiseert onder meer trainingen en bijeenkomsten, stelt documenten op en beantwoordt vragen van leden. Op de website www.socialeveiligheidpodiumkunsten.nl is veel informatie te vinden.

Lees hier het activiteitenverslag 2022 van SSVP.

Terug naar Nieuws