Nieuws

Op vrijdag 8 juli 2022 lanceren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL de Open Call Innovatielabs #2.


Deze oproep is bedoeld voor makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen die willen werken aan innovatie in de sector middels verdiepend onderzoek of experiment. Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan de ontwikkeling van toepasbare kennis en nieuwe werkvormen, die de culturele en creatieve sector helpen op langere termijn wendbaarder en veerkrachtiger te worden.

Staatssecretaris Uslu geeft een vervolg aan Innovatielabs, omdat het programma bijdraagt aan een duurzaam herstel van de culturele en creatieve sector. Na een eerste open call die in september 2021 een overweldigend aantal voorstellen opleverde, is voor een tweede maal budget ter beschikking gesteld. Het programma wordt gefinancierd uit het herstelplan voor de cultuursector.

De Open Call #2 is vanaf vrijdag 8 juli 2022 te vinden op www.innovatielabs.org. De sluitingsdatum voor aanvragen is woensdag 5 oktober 2022.

Terug naar Nieuws