Nieuws

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren Kunsten ’92 (in samenwerking met de Federatie Creatieve Industrie), Kunstloc Brabant, LKCA, De Kunst van Brabant, DOKc en Bibliotheek LocHal op 8 februari a.s. om 15.00 uur Hèt Landelijke Cultuurdebat.

Het belang van de culturele en de creatieve sector
Landelijke politici gaan onder leiding van Ruben Maes met elkaar in debat. Wat is hun visie op de toekomst van Nederland: wat zijn de ingrediënten voor de samenleving na corona en voor de creatieve en kenniseconomie die we willen zijn en blijven? Welke bijdrage levert volens de politici de culturele en creatieve sector daaraan? Hoe komen we zo goed mogelijk uit deze crisis? Aan de hand van een aantal concrete casussen uit de cultuursector en andere domeinen zetten we het inhoudelijke debat op scherp.

Politici in debat 
Voor het debat zijn de landelijke woordvoerders cultuur uitgenodigd van 7 partijen die in de afgelopen vier jaar actief het cultuurdebat in de Tweede Kamer hebben gevoerd: onder andere Zohair El Yassini (VVD), Salima Belhaj (D66), Niels van den Berge (GroenLinks), Peter Kwint (SP), Lammert van Raan (Partij voor de Dieren). Ook CDA en PvdA nemen deel, de namen volgen deze week.

Casussen
De politici gaan met elkaar in debat aan de hand van concrete casussen:
> Playgrounds laat zien hoe een festival in coronatijd zich in zeer korte tijd 100% online heeft heruitgevonden. Wat levert dit op en wat heeft dit gekost? Wat heeft de sector nodig om zich na corona staande te houden en wat is het langere termijnperspectief?
> De GGD West-Brabant neemt ons mee in het project ‘De tijd van je leven’. Gezondheid is ook kwaliteit van leven en zingeving. Welke rol heeft de culturele sector hierin te spelen?
> Het Delftse initiatief Muzus toont de innovatieve waarde van kunst en cultuur. Muzus zet artistieke processen in bij maatschappelijke, maar ook beleids- en economische opgaven. Welke kansen zijn er om deze kracht nog beter te benutten?
> Met PLAN, de Brabantse TalentenHub op het gebied van theater, dans en circus zoomen we in op het belang van talentontwikkeling. Wat vraagt dit van samenwerking met partijen elders (zoals met Frascati)? En welke samenhang tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid is hiervoor nodig?

Praktische informatie en aanmelden
Volg het debat via de livestream door je vooraf aan te melden.
Het debat op 8 februari a.s. start om 15:00 uur en eindigt om 17:00 uur.

Terug naar Nieuws