Nieuws

Gemeenten willen cultuur borgen

Gemeenten zetten met de Propositie Samen cultuur borgen koers naar het nieuwe cultuurbestel. Het uitgangspunt van deze propositie is om cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk te houden.

In maart 2023 kondigde het demissionair kabinet de ‘vernieuwingsagenda cultuurbestel 2029’ aan en vroeg de Raad voor Cultuur vervolgens om advies, dat eind januari 2024 volgt. Vanuit de ‘Verenigingsvisie 2030 – een stap naar voren’ was dit hét moment om als VNG, voor gemeenten als stelselpartner, om hierop te anticiperen.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) anticipeerde hierop met een propositie die het geluid van het gros van gemeenten dat het belang van cultuurparticipatie en de toegang tot cultuur van alle inwoners in Nederland onderschrijft. Vanuit 10 vertrekpunten willen gemeenten samenwerken met het rijk, provincies, de culturele sector én andere partijen om cultuur in de toekomst te borgen.

De propositie beschrijft de pijlers voor een nieuw cultuurbestel: erkenning van de waarden van cultuur voor inwoners en voor de samenleving als geheel (cultuurwaarden), de basis voor een leven lang leren, meedoen aan en genieten van cultuur (cultuurstimulering), op samenhang van cultuurvoorzieningen in alle delen van het land (cultuurspreiding) en een duurzame financieringswijze (cultuurfinanciering). We beschrijven in deze propositie ook wat gemeenten daarin te doen staan én wat zij daar voor nodig hebben.

Als belangrijke cultuurfinancier pleiten gemeenten bij het rijk voor een goede samenhang van de inzet van middelen en beleid in de toekomst. Vanaf de eerste culturele kennismaking in school naar laagdrempelige cultuurbeoefening dichtbij huis tot aan de nationale bespelers van de podia in de grote steden: van basis tot top. Dit vraagt om een ander samenspel tussen de 3 overheden vanuit de gedachte van één overheid met voor elk onderscheidende verantwoordelijkheden. De propositie vormt dan ook de basis om het gesprek hierover met de andere overheden aan te gaan.

Terug naar Nieuws