Nieuws

Het Fonds Podiumkunsten start met een podiumkunstenvoucher. Met deze voucher kunnen podiumkunstenaars in opdracht van een maatschappelijke organisatie nieuw werk maken of uitvoeren die passen binnen de huidige coronamaatregelen. Hiervoor werkt het Fonds samen met vier maatschappelijke partners: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, De Zonnebloem, Jantje Beton en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). De vier partners kunnen samen 100 opdrachten verstrekken aan professionele podiumkunstenaars door vouchers ter waarde van 5000 euro in te zetten voor kleinschalige uitvoeringen. Dit kan bijvoorbeeld een verjaardag zijn, een afscheidsfeest of om iemand in het zonnetje te zetten. Met dit initiatief wil het Fonds zichtbaar maken wat professionele kunstenaars kunnen betekenen voor maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd komen podiumkunstenaars aan het werk in een periode waarin werkgelegenheid onder druk staat. Lees hier meer.

Terug naar Nieuws