Nieuws

Formele goedkeuring modelovereenkomsten

Op 18 maart jl. is de formele goedkeuring ontvangen van een drietal modelovereenkomsten die in februari door de NAPK en FNV KIEM ter beoordeling werden voorgelegd aan de Belastingdienst. Het gaat om modelovereenkomsten voor de functies van:

De goedkeuring betekent dat onder de wet DBA, die per 1 mei a.s. van kracht wordt en waarmee de VAR verdwijnt, deze functies door zelfstandigen kunnen worden uitgevoerd indien de opdracht conform de modelovereenkomst schriftelijk is overeengekomen en indien in de praktijk ook volgens deze overeenkomst wordt gewerkt. Is dat het geval, dan ben je als opdrachtgever gevrijwaard van de afdracht van loonheffingen.

Leden kunnen Word-versies van de overeenkomsten downloaden via de pagina publicaties in Mijn NAPK.

Terug naar Nieuws