Nieuws

Het Kickstart Cultuurfonds heeft in een eerste steunronde 1,6 miljoen euro verdeeld onder theaterproducenten en 1,2 miljoen onder theaters. Het tijdelijke fonds biedt financiële ondersteuning aan niet structureel gesubsidieerde cultuurinstellingen om aanpassingen aan de anderhalvemetersamenleving door te kunnen voeren. In totaal zal het fonds 16 miljoen euro verdelen over drie aanvraagrondes. Alleen instellingen die momenteel geen meerjarige subsidie ontvangen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen kunnen bij het Kickstart Cultuurfonds aanvragen.

Het Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, en de VandenEnde Foundation. Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhof Cultuur Fonds, Fonds 1818, Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Voor een overzicht van de toekenningen, check de website van de het fonds.

Terug naar Nieuws