Nieuws

De Tweede Kamer heeft vorige week een amendement aangenomen waarmee 10 miljoen euro extra beschikbaar komt voor cultuur in 2017. Het Fonds Podiumkunsten zal daarvan circa 9 miljoen ontvangen.  Het fonds meldt op zijn website dat dit voldoende is om alle instellingen die een meerjarige aanvraag hebben ingediend waarover een positief advies is uitgebracht, maar die niet kon worden gehonoreerd, alsnog voor één jaar te subsidiëren. Daarnaast hebben Kamer en minister geld vrijgemaakt om de instellingen op de ‘zaaglijn’ – de aanvragen die op 1 augustus slechts voor een deel konden worden gehonoreerd – voor het hele geadviseerde bedrag te honoreren voor de hele periode van vier jaar. Hierdoor kunnen Maas, Theater Bellevue en Strijbos & Van Rijswijk alsnog volledig gehonoreerd worden. Deze extra middelen komen bovenop het eerdere extra geld voor festivals en muziektheater. Lees meer.

Terug naar Nieuws