Nieuws

Expeditie podiumkunsten: agenda 2014-2024

De koepels in de podiumkunsten hebben een serie werksessies georganiseerd getiteld ‘Expeditie podiumkunsten: agenda 2014-2024‘. Dit  omdat het belangrijk is dat de podiumkunstensector zelf gaat aangeven waar hij staat en waar hij over tien jaar wil staan. We zijn op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als:

Waar willen we in 2024 staan? Wat moet er gebeuren om in 2024 een bloeiende, maatschappelijk gedragen en economisch gezonde sector te zijn? Hoe kunnen we daar de komende jaren idealiter naar toe bewegen?

Er zijn drie identieke werksessies verspreid over het land georganiseerd voor directeuren, programmeurs, zakelijk en artistiek leiders in de podiumkunstensector. Er is ontzettend veel waardevolle informatie uit gekomen. Op 13 juni vond de vierde werksessie plaats.

Met heel veel dank en waardering voor de leden van de NAPK, VSCD, Koepel Opera, VVTP, VNPF en Kunsten ’92, en instellingen in de meerjarenregeling van het Fonds Podiumkunsten die niet zijn aangesloten bij een branchevereniging, die een bijdrage hebben geleverd aan één van de werksessies.

 

Terug naar Nieuws