Nieuws

Dianne ZuidemaDe Raad van Toezicht van de Stadsschouwburg heeft besloten adjunct-directeur Dianne Zuidema per direct te benoemen tot directeur-bestuurder. Dat maakt het mogelijk de taken van Melle Daamen in de maanden voor zijn vertrek over te dragen. Na het vertrek van Daamen zal Zuidema tot nader order zijn taken en bevoegdheden in zijn geheel overnemen. Omdat de RvT de tijd wil nemen voor een herijking van de huidige directiestructuur, zal voorlopig geen sollicitatieprocedure worden gestart voor een nieuwe directeur.

Terug naar Nieuws