Nieuws

Gisteren hebben de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (EZK) en Koolmees (SZW) bekendgemaakt dat het derde algemene steunpakket (dat op 28 augustus werd gepresenteerd) wordt uitgebreid. De bedoeling was in eerste instantie dat de steun vanaf 1 oktober stap voor stap zou worden versoberd. Maar in het licht van de recente verscherpingen van de maatregelen en daarmee de economische gevolgen – met name voor cultuur, evenementen, sport en horeca – breidt het kabinet de steun nu dus uit. Lees hier de brief van het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer en alle bijbehorende documenten en infographics.

Belangrijkste aanpassingen m.b.t. de culturele en creatieve sector
– De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) staat in het vierde kwartaal open voor alle bedrijven, waardoor ook bedrijven met niet eerder toegelaten SBI-codes een beroep op deze regeling kunnen doen. Dat zijn dus niet alleen de bedrijven en organisaties in direct getroffen sectoren zoals cultuur, horeca en recreatie, maar nu ook de toeleveranciers van deze bedrijven. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de evenementenbranche, waarin vele toeleverende bedrijven werkzaam zijn zoals technici, belichters, geluidsmensen, beveiligers, decorbouwers, tapijtleggers, schoonmakers, transporteurs, etc., en ook voor scheppende kunstenaars en bedrijven in de creatieve industrie.
– Voor evenementenorganisatoren en toeleveranciers komt er een module om nadelige seizoeneffecten in de TVL te compenseren. Het betreft een extra schadecompensatie van € 11 miljoen.
– Specifiek voor de cultuursector wordt een bedrag van € 40 miljoen vrijgemaakt om de vrije theaterproducenten te ondersteunen. ‘Voor vrije theaterproducenten is immers ook sprake van ‘weggegooide’ producties (gemaakte kosten voor scenario’s, decors, acteursrepetities) die door de sluiting van theaters niet meer kunnen worden ingehaald.’ Aldus de brief aan de Kamer. De kosten die zij hebben gemaakt zullen deels worden gecompenseerd, waardoor zij opnieuw investeringen kunnen doen voor nieuwe en bestaande producties. Deze organisaties vielen grotendeels buiten de boot bij de eerdere steunpakketten.
– Het kabinet speelt ook in op de extra kosten die gemeenten op het gebied van sport en cultuur moeten maken vanwege de nieuwe maatregelen. Daarnaast zien de gemeenten zich geconfronteerd met een vermindering van inkomsten, die naar verwachting verder zal oplopen dan de hier nu voor gereserveerde € 100 miljoen. Die reservering wordt daarom opgehoogd tot € 250 miljoen.

Terug naar Nieuws