Nieuws

Op 29 juni werd in de Tweede Kamer het debat Cultuur en Corona II gevoerd. De woordvoerders waren opvallend eensgezind in hun constatering dat de sector het zwaar te verduren heeft, waarbij de partijen verschillende aspecten hebben uitgelicht. De VVD nam het op voor cultureel ondernemers en het grote risico dat zij lopen bij voorinvesteringen, waarbij er geen mogelijkheid voor hen is om bancaire leningen te krijgen. Het gaat ook hier om banen en werkgelegenheid. Groen Links zette fors in op de zzp’ers in de sector, en benoemde daarbij ook dat velen aangaven niks te merken van het trickle down-effect van de € 300 miljoen steunmaatregelen. PvdA wees de minister op problemen in de nieuwe BIS, en riep op om met een ambitieus plan te komen om de cultuur te redden én fair practice hoog te houden.

De minister gaf in haar eerste termijn aan dat ze niet mogen laten gebeuren dat in de culturele sector te veel omvalt: `daar sta ik voor en daar knok ik voor’. Ze gaf voorbeelden vanuit provincies waarin de sector bezig is om slim samen te werken, maar daarbij gaf ze ook aan dat de sector steun nodig heeft om van a. naar b. te komen. Met Prinsjesdag geeft ze hier helderheid over. Ook wil ze met Prinsjesdag komen met een `reflectie op de positie van jonge makers én mid-careers in het nieuwe bestel’. Ze gaf daarbij aan zeer te hechten aan versterking van talentontwikkelingsfuncties, en als ze dan een probleem ziet bij de fondsen, dat dat op tafel zal worden gelegd. Scapino Ballet Rotterdam kan vrijwel zeker alsnog rekenen op 4 jaar rijkssubsidie. Een brede Tweede Kamermeerderheid wil het dansgezelschap toch toelaten tot de BIS.

In de tweede termijn kwamen de woordvoerders met hun moties, in totaal 14. Hierover wordt donderdag 2 juli gestemd.

 

Terug naar Nieuws