Nieuws

De danssector heeft een gezamenlijk advies geschreven over de toekomst van de dans in Nederland vanaf 2021. De plannen werden verstuurd naar Minister van Engelshoven van OCW en belangrijke stakeholders in de danswereld. De sector doet een dringende oproep voor meer maatwerk en minder productiedwang. ‘We moeten van ons laten horen en onze stem verheffen’, schrijft de danssector. ‘Want de rek is eruit, de bodem is in zicht.’ In vijf knelpunten omschrijven ze een dreigend ‘dansinfarct’. Het veld zou onder meer té flexibel en te zeer meegegaan zijn in de versnippering van de subsidiestructuur. Het bestel is te veel gericht op prestatie, en te weinig op ontwikkeling en onderzoek. En de keten blijkt niet doorlopend te zijn, talent stopt of vertrekt.

Het advies is verwoord in zes documenten:
Sectordocument_Dringende oproep van de dans in Nederland
Subsector document_BIS- en FPK Gezelschappen
Subsector document_Jeugddansgezelschappen
Subsector document_Projectgezelschappen & Onafhankelijke makers
Subsector document_Talentontwikkelaars
Subsector document_Urban Dans

Terug naar Nieuws