Nieuws

De cultuursector krijgt in het derde kwartaal van 2021 147,25 miljoen euro coronasteun. Dat schrijft demissionair minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Een derde van het bedrag wordt verdeeld via gemeenten en provincies. 

Vorige week maakte het kabinet al bekend de specifieke steun voor de cultuursector te verlengen, aangezien ‘een groot deel van de culturele en creatieve sector ook in het derde kwartaal van dit jaar nog te maken heeft met de (gevolgen van de) beperkende maatregelen’. Het kabinet gaf aan dat verlening van steun nodig is ‘om de culturele infrastructuur overeind te houden en banen te behouden, onder andere door culturele en creatieve zelfstandigen te ondersteunen in een sector die onvoldoende goed door generieke regelingen bereikt wordt’.

Het grootste gedeelte van de cultuursteun is bedoeld voor regionale en lokale cultuur. Het ministerie van BZK reserveert € 51,5 miljoen voor gemeenten en provincies. Dit bedrag komt bovenop de € 60 miljoen coronasteun voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen uit de eerste helft van 2021.

45 miljoen van de cultuurspecifieke steun wordt straks ingezet als extra subsidie voor instellingen die op dit moment meerjarig gesubsidieerd worden door het Rijk, bijvoorbeeld vanuit de culturele basisinfrastructuur (BIS) of een van de rijkscultuurfondsen, zoals het Fonds Podiumkunsten. De aanvullende subsidie moet (gedeeltelijk) de gederfde eigen inkomsten dekken en heeft een maximum van tweemaal het structurele subsidiebedrag dat de instelling heeft ontvangen in 2019.

25 miljoen euro is bedoeld voor een verlenging van directe steun aan makers. De zes rijkscultuurfondsen mogen daarvan € 16,25 miljoen verdelen, middels eigen regelingen voor werkbudgetten, (jonge) makers en experiment. 3 van de 25 miljoen gaat naar leenfaciliteiten bij Cultuur + Ondernemen, als ophoging en verlenging van de € 45,3 miljoen die eerder beschikbaar is gesteld (via de Cultuur Opstart Lening en de Cultuur Vermogen Lening). De vraag naar deze leningen groeit nu de sector weer open gaat. Er gaat ook € 3,5 miljoen aanvullende steun naar het Kickstart Cultuurfonds, een initiatief van een aantal private fondsen die de culturele sector willen bijstaan bij veranderingen als gevolg van de coronamaatregelen.

De Taskforce culturele en creatieve sector liet vorige week al weten dat ze de verlenging van de specifieke steun (landelijk en lokaal) ‘urgent en zeer welkom’ acht. De schade van de coronamaatregelen voor de culturele sector is voor de tweede helft van 2021 geschat op € 787 miljoen.

Groot punt van zorg voor de Taskforce blijft dat het geld ‘niet terecht komt waar dat het hardst nodig is, namelijk bij zzp’ers, kunstenaars en de vrije producenten’. Dat beeld werd vorige week bevestigd in een door de Boekmanstichting gepubliceerd onderzoek naar de financiële gevolgen van de coronacrisis in de culturele en creatieve sector en de effecten van de steunmaatregelen in 2020. Coronasteun werkt volgens het rapport, maar niet voor iedereen. Grote verliezers zijn zelfstandigen en organisaties die het meest afhankelijk zijn van eigen inkomsten.

Tot nu toe heeft de culturele en creatieve sector voor ongeveer € 1,1 miljard (exclusief Tozo) gebruik gemaakt van de generieke maatregelen. Daarnaast trok het kabinet € 906 miljoen uit voor cultuurspecifieke steun.

Bron: Theaterkrant

Terug naar Nieuws