Nieuws

251 theaterproducenten uit de vrije sector ontvangen samen bijna 26,7 miljoen euro overheidssteun voor producties die door corona werden stilgelegd. De minister van OCW had voor de vrije producenten 39,4 miljoen euro gereserveerd, maar dat bedrag werd ruim ondervraagd.

De 251 gesteunde producenten moesten door de coronamaatregelen samen ruim 900 producties stilleggen en misten daarmee de inkomsten van ongeveer 12 miljoen kaartjes. Het gaat zowel om aanbieders van musical, cabaret, popmuziek, theater als dans.

De grootse bedragen zijn voor de grote musicalproducenten, zoals Stage Entertainment (€ 4.396.557), Medialane (€ 2.294.531 voor o.a. Hello, Dolly!), Theateralliantie (€ 1.193.548) en Waterfront Entertainment (€ 1.125.236 voor spektakelmusical Willem). Tegelijk ontving ook een groot aantal kleine producenten steun: tweederde van de aanvragen is afkomstig van kleine zelfstandige producenten die voor 1 of 2 producties compensatie ontvangen.

Alleen opvoeringen die gepland stonden tussen 14 oktober 2020 en 1 juli 2021 en nog geen eerdere overheidssubsidie ontvingen, krijgen steun. Het geldbedrag moet reeds gemaakte uitgaven vergoeden, zoals voorbereidings-, opstart-, verzekerings- en promotiekosten en eventuele meerkosten die zijn gemaakt om een vrije productie aan te passen aan coronamaatregelen.

De verdeling van het steungeld werd uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten, in overleg met brancheverenigingen als de VVTP. Ze berekenden het subsidiebedrag uiteindelijk op basis van ‘capaciteitsverlies’, waarmee ze het verschil bedoelen tussen het maximaal aantal te verkopen toegangsbewijzen (zoals blijkt uit de oorspronkelijke speellijst) en het aantal toegangsbewijzen dat werkelijk voor verkoop beschikbaar is gekomen (als gevolg van de COVID-19-maatregelen voor voorstellingen die doorgang hebben gevonden). Daarbij ging het fonds uit van een gemiddelde afrekenprijs per genre, zoals 39 euro voor een grote musical en 17 euro voor kleinkunst en cabaret.

Voor de regeling had de minister 39,4 miljoen euro uitgetrokken, afkomstig uit het tweede steunpakket voor cultuur. In totaal werden er echter 301 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 32,95 miljoen euro. 50 daarvan werden ook niet gehonoreerd, volgens het fonds voornamelijk omdat ze ingediend werden door buitenlandse producenten of door individuen in plaats van organisaties ‘met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid’.

Dat betekent dat er uiteindelijk ongeveer 13 miljoen minder is besteed dan het beschikbare budget. ‘Destijds is een ruime inschatting gemaakt’, laat het Fonds Podiumkunsten weten, ‘omdat de omvang van dit deel van de sector moeilijk te bepalen was en om er zeker van te zijn dat alle makers van vrije producties gebruik konden maken van de regeling’. Het geld dat nu overblijft, gaat terug naar het Ministerie van OCW en wordt, zoals ook de VVTP en de NAPK bepleiten, hopelijk ingezet voor een nieuwe steunmaatregel.

Bron: Theaterkrant

Terug naar Nieuws