Nieuws

© foto Boy Hazes

Op maandag 16 mei vond in Amare (Den Haag) de conferentie Veilig de vloer op plaats. Deze conferentie werd georganiseerd om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer in de culturele sector aan de orde te stellen en de aanpak hiervan te bespreken. De conferentie werd geopend door staatssecretaris van cultuur en media Gunay Uslu.

Tijdens de opening reikte NAPK-bestuurslid Ernestine Comvalius het door de NAPK gemaakte beleidskader Veilig de vloer op uit aan de staatssecretaris. Dit beleidskader is ontwikkeld voor en door podiumkunstproducenten en biedt hen concrete handvatten om zelf beleid te maken op het gebied van sociale veiligheid. Het beleidskader is op te vragen bij de NAPK.

Ook werd aandacht besteed aan de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten die in maart jl. is opgericht om podiumkunstproducenten hierbij te ondersteunen. De website van deze stichting (www.socialeveiligheidpodiumkunsten.nl) werd tijdens de conferentie officieel gelanceerd.

De conferentie was met ca. 250 deelnemers goed bezocht door beleidsmakers, culturele organisaties en cultuurmakers. Ook het kunstvakonderwijs was vertegenwoordigd. Tijdens keynotes kwamen diverse sprekers aan het woord over de aanpak en signalering van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast waren er deelsessies waarin diverse deskundigen uit de culturele sector en uit andere sectoren praktische kennis en informatie deelden.

Hoewel er nog veel werk te verzetten is om sociale veiligheid op de agenda te krijgen en te houden in de culturele sector, en om de noodzakelijke cultuurverandering in gang te zetten, is er op 16 mei een belangrijke stap gezet. In het najaar zal een vervolg worden gegeven aan deze conferentie.

De conferentie werd georganiseerd door de NAPK, Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) en Mores.online (meldpunt grensoverschrijdend gedrag voor de creatieve sector) met steun van de Gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten.

Terug naar Nieuws