Nieuws

Commissieleden beoordelingscommissies BIS benoemd

Op voordracht van de Raad voor Cultuur heeft minister Van Engelshoven op 21 januari 2020 de voorzitters en leden van de beoordelingscommissies voor de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de BIS 2021-2024 benoemd.

De beoordeling van subsidieaanvragen door de raad vindt plaats op basis van expert review: de personen die een oordeel geven over cultuurinstellingen zijn deskundig op het gebied van de artistieke en culturele stand van zaken binnen de desbetreffende sector. De experts die oordelen over de instellingen nemen zitting in één of meer beoordelingscommissies. Voor elke categorie instellingen richt de raad een commissie in. Indien nodig maken commissies over en weer gebruik van elkaars expertise. Lees meer.

Terug naar Nieuws