Nieuws

Commissie adviseert publieksbereik theatersector

De theatersector heeft oud-minister Guusje ter Horst gevraagd een commissie te leiden om de relatie met het publiek van de gesubsidieerde theaters en theatergezelschappen te analyseren. Daarnaast adviseert de commissie over de mogelijkheden en kansen om de publieksrelatie te intensiveren en te verbreden. Overige leden van de commissie zijn: Ryclef Rienstra (VandenEnde Foundation), Rinda den Besten (voorzitter PO Raad) en Sadik Harchaoui (voormalig voorzitter RMO).

Zonder publiek, geen theater. Door digitalisering en globalisering verandert het publiek; onder meer qua achtergrond, samenstelling en vrijetijdsbesteding. De theatersector innoveert al jaren in relatie tot het publiek en zoekt kansen om de waarden en de kracht van het theater te laten ervaren. Zowel meer inzicht in het publieksbereik – geografisch en demografisch – als best practices uit andere sectoren zijn hierbij onontbeerlijk.

De sector kiest voor een externe commissie die objectief kan onderzoeken, analyseren en adviseren. De commissie doet aan de hand van werkbezoeken, rondetafelgesprekken en eigen onderzoek aanbevelingen aan de sector. Bijvoorbeeld door het delen van successen en door het waarschuwen voor blinde vlekken. De commissie wil eind van het jaar met haar advies komen.

Het initiatief tot deze commissie komt uit de sector zelf en wordt ondersteund door de VSCD en de NAPK. Het is nadrukkelijk het doel om de kennis opgedaan door deze commissie, te delen met andere sectoren die ook hun publieksbereik willen intensiveren en transformeren.

Terug naar Nieuws