Nieuws

Brancheverenigingen hebben gisteren aan minister Van Engelshoven van OCW, De Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur een brief gestuurd met voorstellen voor een specifiek steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Vanwege de coronacrisis dreigen zelfstandigen in financiële noodsituaties terecht te komen en instellingen en bedrijven failliet te gaan.

In de brief doet Kunsten ’92 (de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed) in naam van aantal brancheverenigingen een aantal eerste voorstellen voor een plan van aanpak specifiek voor de culturele sector. Ondertekenaars uit de theatersector zijn onder meer de NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten), de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) en VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten).

Bron: Theaterkrant

Terug naar Nieuws