Nieuws

AVV Cao Toneel en Dans 2024 van kracht 

Op 29 februari 2024 is de Cao Toneel en Dans 2024 algemeen verbindend verklaard (AVV). De publicatie in de Staatscourant van 29 februari 2024, publicatienr. 3439 is hier te raadplegen:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-3439.pdf.  De AVV betekent dat alle professionele Nederlandse producenten die toneel- en/of dansvoorstellingen maken, de cao moeten toepassen voor hun personeel.

De cao heeft een looptijd van één jaar en geldt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 en bevat de volgende elementen:  

– een algemene salarisverhoging van 5% plus een verhoging met een vast bedrag van € 150; beide verhogingen gaan in per 1 januari 2024 (Art. 3.4); 
– nieuwe afspraken over de arbeidsduur (Art. 4.3); 
– sociale veiligheid (Art. 10.2); 
– stagevergoeding (Art. 11.5), thuiswerkvergoeding (Art. 6.11), figuratievergoeding (Art. 6.9) en de verblijfkostenregeling buitenland (Bijlage 6 Art. 2). 

Voor het eerst zal nu ook een aantal kernbepalingen van toepassing worden op gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, dit conform de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. 

De volledige tekst van de Cao Toneel en Dans 2024 is zowel in het Nederlands als Engels te vinden via de website  www.caotoneelendans.nl.  

Terug naar Nieuws