Nieuws

Minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur officieel advies gevraagd ten aanzien van het toekomstige cultuurbeleid.

Concreet gaat het om twee adviezen, die beide in oktober 2017 moeten worden uitgebracht:
– een verkenning naar de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtiger samenwerking tussen overheden onderling en overheden en de cultuursector;
– sectoradviezen, waarin de Raad per thema of discipline trend en ontwikkelingen duidt en deze aan mogelijke scenario’s verbindt.

Voor de podiumkunsten vraagt de minister de Raad om in elk geval in te gaan op:
– de relatie tussen aanbod en afname,
– nieuwe organisatievormen en samenwerkingsverbanden,
– de positie van jeugdtheater, -dans en -muziek,
– talentontwikkeling.

Daarnaast heeft de minister sectorspecifiek een aantal overkoepelende thema’s geagendeerd.

Planning:
– 2017 > bijeenkomsten met andere overheden en de cultuurfondsen
– september 2017 > verkenning en sectoradviezen Raad voor Cultuur
– februari 2018 > gezamenlijke adviesaanvraag
– zomer 2018 > advies Raad voor Cultuur over stelsel
– zomer 2019 > uitgangspuntenbrief periode vanaf 2021

Klik hier voor de hele adviesaanvraag.

Terug naar Nieuws