Nieuws

Advies Raad voor Cultuur: herkenbare agenda

Woensdag 8 april jl. presenteerde de Raad voor Cultuur de AGENDA CULTUUR 2017 -2020 en verder, waarmee de raad de minister van OCW adviseert over de hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2017 tot en met 2020 en over het beleid op de langere termijn.

De NAPK is verheugd over het feit dat de raad zo betrokken en gedegen te werk is gegaan. De raad heeft zich verdiept in de ontwikkelingen en knelpunten in onze sector en licht in dit advies zijn bevindingen toe met argumenten die duiden op grondig speurwerk.

We herkennen als producerende instellingen in de podiumkunsten de geschetste situatie. Agendapunten als verdergaande profilering, noodzakelijke verbetering van arbeidsvoorwaarden, publieksontwikkeling, de urgentie van vaste plekken voor talentontwikkeling en substantiële ruimte voor kunsteducatie in het curriculum van scholen, juicht de NAPK van harte toe. Het zijn de punten die ook hoog op de eigen agenda van podiumkunstsector staan.

Lees hier onze uitgebreide reactie op het raadsadvies.

 

Terug naar Nieuws