Nieuws

Reactie NAPK op Agenda Cultuur 2017-2020 en verder

advies RvCOp 8 april jl. is het advies van de Raad voor Cultuur, getiteld Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verdergepubliceerd.

Vanuit de NAPK hebben we een ledenraadpleging georganiseerd om dit advies te bespreken en input te verzamelen voor onze reactie. Die is op maandag 20 april aan de Raad voor Cultuur verzonden.

Daarnaast hebben ook de minister en haar ambtenaren, de cultuurwoordvoerders, het Fonds Podiumkunsten, onze relaties en uiteraard onze leden deze brief toegestuurd gekregen.

Klik hier om de reactie van de NAPK op het advies te lezen.

Terug naar Nieuws