Nieuws

Op 29 april jl. heeft de adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 zijn advies aangeboden aan de wethouder cultuur van Den Haag. Op basis van dit advies stelt het college van B&W voor 1 juli 2016 het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 op.

De commissie adviseert onder meer om de subsidieaanvraag van Toneelgroep De Appel niet te honoreren. Onder andere Het Nationale Theater (de fusieorganisatie bestaande uit het Nationale Toneel en NTjong, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui), Korzo en het Nederlands Danstheater hebben een positief subsidieadvies gekregen.

De adviescommissie bestaat uit:

  • Kees Weeda, voorzitter
  • Johannes Leertouwer, klassieke muziek
  • Aruna Vermeulen, popmuziek, wereldmuziek en urban
  • Rob Ligthert, theater
  • René Vlemmix, dans
  • Ernestine Comvalius, participatie en diversiteit
  • Femke van de Wiel, educatie
  • Mirjam Westen, beeldende kunst en musea
Terug naar Nieuws