Nieuws

Het ministerie van SZW heeft op 12 januari jl. telefonisch laten weten dat het verzoek van sociale partners bij de Cao Theater en Dans (NAPK en FNV KIEM) om dansers en acteurs bij ministeriële regeling uit te zonderen van de nieuwe ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid, zal worden gehonoreerd. Een schriftelijke bevestiging van dit besluit zal nog volgen. De tekst van de ministeriële regeling zelf moet nog worden opgesteld en zal openbaar zijn. Het zal volgens SZW nog circa een maand duren voordat de tekst verschijnt. De honorering van dit verzoek betekent dat in de eerstvolgende Cao Theater en Dans (voorzien per 1 juli 2016) van de ketenbepaling in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid mag worden afgeweken, zij het alleen voor de functies van acteur en danser en niet meer voor het overig personeel, zoals op dit moment en voor de duur van de huidige Cao Theater en Dans nog wel het geval is.

Terug naar Nieuws