Nieuws

Aanpassingen WWZ

Onderhandelingen door VNO-NCW en MKB Nederland met minister Asscher en de vakbeweging, mede in de Stichting van de Arbeid, hebben geleid tot een aantal aanpassingen van de WWZ.

Hoewel deze aanpassingen niet direct oplossingen betekenen voor de specifieke knelpunten van de podiumkunsten, brengen de aanpassingen wel belangrijke algemene verbeteringen met zich mee.

Lees het persbericht en de toelichting hierop van VNO-NCW en MKB Nederland.

Terug naar Nieuws