Nieuws

Kennismaking nieuwe woordvoerders cultuur Tweede Kamer

Afgelopen vrijdag maakten de nieuwe Tweede Kamerwoordvoerders cultuur kennis met de culturele en creatieve sector. Samen met onze partners Kunsten ’92, Federatie Creatieve Industrie, VSCD en Museumvereniging presenteerden we de sector: hoe deze in elkaar zit, de intrinsieke, sociaal-maatschappelijke èn economische waarde, wat de zorgen zijn en onze wensen voor de toekomst. We namen ze mee in de New Creative Deal, het plan waarin herstel en vernieuwing van de sector samenkomen.

Pitches door Alida Dors (Theater Rotterdam), Martijn Paulen (Dutch Design Week) en Dago Houben (ESNS) brachten de drie ambities uit onze New Creative Deal tot leven. In onze deal pleiten we er voor om in samenwerking te komen tot een sector waar: 1) iedere Nederlander zijn creatieve talenten kan ontwikkelen en toegang heeft tot cultuurervaringen, 2) de sector meedenkt over maatschappelijke vraagstukken, en 3) er samen wordt ingezet op een vitale sector.

Terug naar Nieuws