Nieuws

DEN, Kennisinstituut cultuur & digitalisering is op zoek naar een veelbelovend idee waarbij het maken van kunst, digitalisering en innovatie elkaar versterken en dat de potentie heeft om concreet uitgewerkt te worden. Het is geen subsidieaanvraag, je hoeft nog geen volledig uitgewerkt idee met sluitende begroting in te dienen. Er is € 210.000 beschikbaar om drie van de ingediende ideeën uit te werken in pioniersprojecten, waarin we samen een basis gaan leggen voor digitalisering in de kunstensector. Sluitingsdatum is 18 oktober 2018. Lees hier meer.

 

 

Terug naar Nieuws