Wat doen we?

De NAPK biedt leden de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en kennis te halen.

Minimaal twee keer per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering (ALV) en daarnaast zijn er diverse andere bijeenkomsten.

In het menu links staan de verschillende bijeenkomsten vermeld; klik op een naam voor meer informatie.

ALV

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NAPK komt in de regel twee maal per jaar bijeen, in mei en november. Als er aanleiding toe is vanwege urgente ontwikkelingen binnen de vereniging, in de politiek of in het veld kan er een extra ALV worden uitgeschreven. Deze wordt tijdig in de agenda gepubliceerd.

De vergaderstukken zijn voor de leden beschikbaar via het online platform Spots.

Sectoroverleggen

De sectoren verenigd binnen de NAPK hebben alle een eigen sectoroverleg. In de regel vinden de sectoroverleggen twee keer per jaar plaats. In het sectoroverleg worden onderwerpen specifiek voor de sector geagendeerd, maar ook branchebrede issues komen regelmatig op de agenda.

Leden kunnen over de stukken voor het sectoroverleg beschikken via Spots.

BIS-theater

De 9 stads-/regiotheatergezelschappen in de basisinfrastructuur komen met enige regelmaat bijeen. Meestal worden deze bijeenkomsten gefaciliteerd door de NAPK.

De samenstelling van de bijeenkomsten is afhankelijk van het doel; soms worden ook de directies van de schouwburgen in de standplaats uitgenodigd, soms zijn ook artistiek leiders of educatiemedewerkers aanwezig.

Afstemming tussen vraag en aanbod is een belangrijk onderwerp binnen dit overleg.

Ovale tafel

De jeugdproducenten die zijn aangesloten bij de NAPK hebben een eigen overlegstructuur. Zij komen minimaal drie keer per jaar bijeen om over onderwerpen te praten die specifiek voor hun vakgebied van belang zijn. Het platform is discipline-overschrijdend; zowel jeugdtheater, jeugddans, jeugdmuziek en jeugdmuziektheater maken deel uit van deze groep.