Nieuws

Duurzaamheid: verslag 1e werksessie Dutch Green Book

Samen met de de VPT en de VSCD werkt de NAPK aan een Nederlandse versie van het Theatre Green Book (TGB). Als startpunt is een eerste vertaling gemaakt van de korte versie. Initiatiefnemers van TGB, Lisa Burger en Paddy Dillon nodigen de hele Nederlandse sector uit om aan de slag te gaan met het handboek.

Op 30 oktober was de eerste werksessie, waarbij de gehele sector feedback op de vertaling (deel 1: duurzame producties, deel 2: duurzame gebouwen, deel 3: duurzame operaties), suggesties voor verbetering en knelpunten voor de Nederlandse werkpraktijk inbracht. Lees het verslag van de bijeenkomst hier.

Terug naar Nieuws