Nieuws

Trendanalyse podiumkunsten pre- en post-corona

De podiumkunstensector heeft het zwaar. Niet alleen de energiecrisis heeft grote gevolgen gehad voor de sector, ook de corona-pandemie heeft zijn sporen nagelaten en lijkt nog nog altijd door te echoën in dalende bezoekersaantallen voor de podiumkunsten. Tenminste: dat zijn de berichten die we voorbij zien komen in de media. Daarnaast zijn er echter óók hoopvolle berichten over herstel en de (voorzichtige) terugkeer van het publiek. Maar hoe zit het nu werkelijk? Het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP) zocht het uit.

Vanuit individuele podia zijn er wel inzichten of sentimenten over hoe het met de podiumkunsten gaat, maar als sector kunnen we maar moeilijk inzicht krijgen gebaseerd op feitelijke data. DIP wil hier verandering in brengen en gaf data-analist Sara Oomen opdracht een trendanalyse te maken van de situatie in de podiumkunsten pre- en post-corona, gebaseerd op de data uit de database.

De DIP database bevat momenteel niet de data van de gehéle sector en wil dus ook niet pretenderen ‘hét antwoord’ te hebben, maar het bevat wel meer data dan voor de meeste analyses tot nu toe is gebruikt. Door deze data als steekproef voor de sector te beschouwen, kwam DIP tot een goed gefundeerde trendanalyse over de afgelopen periode. Deze is vervolgens samengevat in de rapportage ‘Vijf prangende vragen over podiumkunsten post-corona’. De rapportage is hier te downloaden.

DIP is een initiatief van de VSCD, VVTP en NAPK.

Terug naar Nieuws