Nieuws

Tekst Cao Toneel en Dans 2024 beschikbaar

De collectieve arbeidsovereenkomst toneel en dans is door zowel de achterban van de NAPK als van de Kunstenbond akkoord verklaard. In de cao is een algemene salarisverhoging afgesproken van 5% plus een verhoging met een vast bedrag van € 150,-. Deze salarisontwikkeling betekent een gemiddelde loonstijging van 9,44%.

De tekst van de Cao Toneel en Dans 2024 inclusief loongebouw kan hier gedownload worden.

Terug naar Nieuws