Nieuws

Cao Toneel en Dans algemeen verbindend verklaard

Op 6 augustus 2020 is de Cao Toneel en Dans 2020-2021 algemeen verbindend verklaard (AVV) en gepubliceerd in de Staatscourant. De AVV betekent dat alle professionele Nederlandse producenten die toneel- en/of dansvoorstellingen maken, de cao moeten toepassen voor hun personeel. Een belangrijke vernieuwing is dat nu ook de tariefafspraak voor zzp’ers die in art. 14.6 van de cao is opgenomen, algemeen verbindend is verklaard.

Het is de eerste keer dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beroepsafhankelijke minimumtarieven voor zzp’ers voor een hele sector verplicht stelt. Eerder dit jaar werd in de cao architecten ook een collectieve afspraak gemaakt over de betaling aan zzp’ers. Toen ging het echter niet om daadwerkelijke tarieven, maar om de kwalificatie van de arbeidsrelatie (werknemer of zzp’er) die afhankelijk werd gesteld van betaling onder of boven een bepaald tarief. Een andere vernieuwing die feitelijk al eerder is gerealiseerd (per 1.7.2019), maar die direct gekoppeld is aan de AVV van de Cao Toneel en Dans, is de verplichtstelling van de pensioenregeling van PFZW.

De tekst van de cao staat op deze pagina.

Terug naar Nieuws