Nieuws

Cao Toneel en Dans algemeen verbindend verklaard

Met de publicatie in de Staatscourant van 8 juni 2022 is de Cao Toneel en Dans 2022-2023 algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat alle professionele Nederlandse producenten die toneel- en/of dansvoorstellingen maken, deze cao moeten toepassen voor hun personeel.

Cao-partijen Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en Kunstenbond hebben de AVV aangevraagd om de arbeidsvoorwaarden voor de gehele toneel- en danssector op een passend niveau te regelen. De cao heeft een tweejarige looptijd en geldt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

De Cao Toneel en Dans bevat met ingang van dit jaar de volgende elementen:

– structurele loonsverhoging van 5% in 2 jaar
– vergoedingsregeling inzake medewerking publiciteit en beeld- en geluidsregistratie
– regeling inzake ongewenste omgangsvormen
– richtlijn voor het omgaan met zeer korte contracten.
– ophoging minimumtarief voor zzp’ers naar 150%.

Met de AVV wordt een belangrijke stap gezet richting het versterken van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Sociale partners gaan nu, mede in het verlengde van dit advies, in overleg over de wijze waarop zij een brede naleving van de cao kunnen bevorderen.

Meer informatie over de Cao Toneel en Dans en overige cao’s.

Onderwerpen:
Terug naar Nieuws