Nieuws

Cao omscholingsregeling voor dansers algemeen verbindend verklaard

De collectieve arbeidsovereenkomst Omscholing Dansers Nederland (Cao ODN) is per 1 januari 2023 door het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle in Nederland gevestigde dansgezelschappen die dansers in loondienst hebben, verplicht zijn om deel te nemen aan de omscholingsregeling.

Stichting Omscholing Dansers Nederland (hierna: omscholingsregeling) vervult sinds 1986 een belangrijke rol bij de noodzakelijke omscholing van dansers die vanwege de zware fysieke eisen van hun vak hun danscarrière ver voor de reguliere pensioenleeftijd moeten beëindigen en daarom hun loopbaan een andere wending moeten geven.

In 2022 hebben sociale partners Kunstenbond en NAPK de omscholingsregeling ondergebracht in een aparte cao. Het algemeen verbindend verklaren hiervan is een belangrijke stap in verduurzaming van de omscholingsregeling die het arbeidsmarktperspectief van ex-dansers aanzienlijk vergroot. Door de algemeenverbindendverklaring kunnen nu nog meer dansers profiteren van de ondersteuning die de omscholingsregeling biedt.

In de komende periode zullen de dansgezelschappen worden aangeschreven die vanaf 1 januari 2023 gebonden zijn aan de omscholingsregeling maar hier nog niet aan deelnemen.

Lees hier meer over cao’s die de NAPK heeft afgesloten.

Terug naar Nieuws