Nieuws

Zuidelijk Toneel zoekt nieuwe zakelijk en artistiek leider

In 2025 start een nieuwe beleidsplanperiode voor Het Zuidelijk Toneel. Sophie Lambo en Piet Menu hebben naar aanleiding daarvan elkaar diep in de ogen gekeken en beslist om een stap opzij te zetten en vers bloed de kans te geven deze sterke organisatie te leiden.

Het is tijd aan een volgende generatie om de toekomst van Het Zuidelijk Toneel vorm te geven. En daar willen beiden voldoende tijd voor voorzien. Dit is dus geen bericht over een acuut vertrek. De timing voor opvolging wordt voor elk apart in samenspraak met hun opvolgers en de Raad van Toezicht bepaald. Zij zijn ook samen met bureau DUX een traject aan het uitzetten voor de opvolging. De kernwaarden van Het Zuidelijk Toneel om geëngageerd, verbindend, innovatief en open te staan voor samenwerking binnen en buiten de sector, blijven leidraad in de zoektocht naar geschikte opvolgers.

Terug naar Nieuws