Nieuws

Website voor cao toneel en dans gelanceerd

Vanaf 1 februari 2024 is de Cao Toneel en Dans te raadplegen via de website www.caotoneelendans.nl. De website is dé centrale vindplek voor alle informatie over de cao.

De Kunstenbond en de NAPK hebben eind 2023 het initiatief genomen om de website te realiseren. Met de komst van deze website, mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds Podiumkunsten, streven wij ernaar de informatie over de cao voor eenieder toegankelijk en gemakkelijk vindbaar te maken, evenals kennis over de inhoud van de cao te vergroten.

Dit betekent onder andere dat:
– Iedereen, ook overheden en subsidiënten, de meest actuele informatie over de Cao Toneel en Dans (per hoofdstuk) op ieder moment kunnen raadplegen;
– Vragen over de cao, zowel door werkgevers als werkenden in de sector, via een webformulier rechtstreeks aan sociale partners gesteld kunnen worden;
– De bijlagen die bij de cao horen (apart) te downloaden zijn;
– De cao met elk device (mobiel, tablet etc.) goed te raadplegen is.

Wij nodigen eenieder van harte uit caotoneelendans.nl te bezoeken.

Terug naar Nieuws