Nieuws

Website Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten gelanceerd

Tijdens de conferentie Veilig de vloer op op 16 mei jl. werd de website van stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten gelanceerd. De in maart opgerichte stichting ondersteunt de leden van de NAPK bij meldingen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Daarnaast faciliteert ze bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van sociale veiligheid.

Zij geeft invulling aan deze doelstelling via een onafhankelijke klachtencommissie. Deze onderzoekt binnengekomen klachten, beoordeelt ze en brengt in geval van een gegronde en ontvankelijke melding advies uit over de te nemen maatregelen. Ook biedt zij de leden van de NAPK ondersteuning bij de preventie van ongewenst gedrag.

Op de website is te lezen hoe eventuele meldingen gedaan kunnen worden. Ook is er informatie over en zijn er documenten te vinden ter ondersteuning van het opstellen van preventief beleid.

Terug naar Nieuws