Nieuws

Vierde steunpakket voor culturele sector

De Minister van OCW stelt een vierde coronasteunpakket ter beschikking aan de culturele en creatieve sector. Het Fonds Podiumkunsten heeft bekend gemaakt dat het hieruit 7,81 miljoen euro ontvangt. 2,75 miljoen euro is bestemd voor makers. 5,06 miljoen euro wordt uitgekeerd aan gezelschappen, ensembles en festivals met een meerjarige subsidie.

Tijdelijke subsidieregeling: Nieuwe makers covid-19
Startende makers hebben door de coronabeperkingen niet hun eerste stappen kunnen zetten bij het ontwikkelen van een eigen werkpraktijk. Een eenmalige subsidie stelt organisaties in staat om deze nieuwe makers een traject te laten doorlopen gericht op hun artistieke ontwikkeling. De tijdelijke subsidieregeling is gebaseerd op de bestaande subsidieregeling voor nieuwe makers. Op deze manier wil het Fonds een bijdrage leveren aan het wegnemen van de achterstand die makers in de periode 2020-2021 als gevolg van covid-19 hebben opgelopen. De regeling gaat uit van een samenwerking tussen een organisatie en een of meerdere makers. De organisatie dient de aanvraag in. Dat kan vanaf donderdag 22 juli. Meer informatie over de regeling is te lezen op deze pagina.

Extra budget voor regeling 2P covid-19: een podium voor lokale makers
De regeling 2P covid-19: een podium voor lokale makers is onderdeel van het derde steunpakket. Vanuit het vierde steunpakket voegen we 750.000 euro toe aan deze regeling. Hiermee kan een deel van de ingediende aanvragen waarvoor onvoldoende budget was, alsnog worden gehonoreerd. Het is niet meer mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen.

Steun voor organisaties met meerjarige subsidie
Voor instellingen met een meerjarige productie- of festivalsubsidie 2021-2024 is er compensatie voor het verlies aan publieksinkomsten als gevolg van de beperkte openstelling in het derde kwartaal van 2021. Net als eerdere compensatie wordt deze steun automatisch uitgekeerd op basis van een rekenregel die is vastgesteld door het ministerie van OCW. Het steunpakket is bedoeld om personeel in dienst te houden en om opdrachten aan zelfstandigen (zoals zzp’ers en freelancers) te geven. Hierdoor wordt geïnvesteerd in kwaliteit en werkgelegenheid. Instellingen ontvangen hierover bericht.

Terug naar Nieuws