Nieuws

Versoepeling coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van gisteravond kondigden premier Rutte en minister De Jonge een aantal fasen aan om uit de intelligente lockdown te komen. Per 1 juni mogen bioscopen, theaters en musea onder voorwaarden weer open. Theaters en bioscopen mogen maximaal dertig personen toelaten en voor musea en erfgoedinstellingen gelden voorwaarden op het gebied van afstand houden en capaciteit. Kaartjes moeten vooraf verkocht worden, om te kunnen sturen op capaciteit en anderhalve meter of om te vragen naar eventuele gezondheidsklachten. Per 1 juli kunnen theaters, bioscopen en horecagelegenheden hun publiek uitbreiden tot honderd personen. De laatste fase breekt aan op 1 januari 2021, wanneer er weer evenementen kunnen worden georganiseerd. Deze maatregelen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van of en hoe het coronavirus zich heeft ontwikkeld.

Over een aantal zaken bestaat nog onduidelijkheid, zoals bijvoorbeeld over de voorwaarden voor repeteren. Het ministerie van OCW geeft hier zo spoedig mogelijk uitsluitsel over. Culturele instellingen zijn blij met de mogelijkheden om hun publiek weer op beperkte schaal te kunnen ontvangen. De financiële problemen worden hier niet mee opgelost.

Premier Rutte maakte ook melding van een vervolgpakket economische maatregelen. Een tweede steunpakket is zeer urgent voor de sectoren die niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken, waaronder (alle individuen en organisaties in) de culturele en creatieve sector.

Terug naar Nieuws