Nieuws

Verslag seminar diversiteit

Op donderdag 14 september j.l. organiseerde de NAPK een seminar over diversiteit en inclusiviteit in de podiumkunsten tijdens het Nederlands Theaterfestival 2017. Aanleiding om deze middag te organiseren vormde de behoefte en noodzaak om het bewustwordingsproces ten aanzien van diversiteit bij de professionele podiumkunstproducenten te versnellen, om zichtbaar te maken wat er allemaal al wél gebeurt en welke kansen en rijkdom een inclusieve sector met zich meebrengt.

Directeur van het Bijlmerparktheater en NAPK-bestuurslid Ernestine Comvalius opende het seminar. In vier panels (de gevestigde orde, jeugdpodiumkunsten, de nieuwe garde en werving & selectie) vertelden onder meer Walter Ligthart, Romana Vrede, Kees Blijleven, Yassin Boussaid, Alida Dors, Kenneth Asporaat, Ellen Tjon a Meeuw, Richtje Siebesma en Sabri Riahi over de verschillende aspecten van het werken in deze sector met het perspectief (gevraagd of ongevraagd) op diversiteit. Tussendoor werden trailers van producties vertoond die diversiteit in cast en/of thematiek droegen, en er waren intermezzo’s van Danstheater AYA, het Amsterdams Andalusisch Orkest en van Lara Staal en Quinsy Gario.

Hiermee is het onderwerp nog niet afgesloten. Als branchevereniging gaan we door met onder meer het aanbieden van bias-trainingen aan onze leden, aan het promoten en uitrollen van de Code Culturele Diversiteit in de sector, het verspreiden van best practices en het uitwisselen van informatie. En zoals Ernestine in haar openingswoord aangaf: het gaat om shifting perspectives. Het gaat erom dat we de wil hebben en bereid zijn om duurzaam te veranderen. Dat we niet bang zijn om in dat proces fouten te maken, dat we elkaar niet meteen de maat nemen als zaken niet direct lukken, maar dat we dan wel weer opstaan en stappen voorwaarts zetten.

Romana Vrede won zondagavond 17 september de belangrijkste Nederlandse toneelprijs, de Theo d´Or, voor haar hoofdrol in RACE van het Nationale Theater, en in haar speech benadrukte ze de gezamenlijkheid: we doen dit als sector samen. Dat is ons uit het hart gegrepen. Samen staan we sterker.

Terug naar Nieuws