Nieuws

Op 11 november jl. vond onder grote belangstelling – er waren ruim 45 NAPK-leden aanwezig – de Informatiebijeenkomst ZZP, VAR en Flexwet in 2015 plaats in Utrecht. De NAPK organiseerde deze bijeenkomst samen met andere brancheorganisaties, waaronder Kunstconnectie en VSCD. De sprekers die een bijdrage leverden waren Pieter Fluit van Stadhouders Advocaten over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), Georgette Bello van het UWV over de nieuwe UWV-procedure, de transitievergoeding en de verkorting van de WW en René Blaak van de Belastingdienst over de voorgenomen wetswijziging in de ZZP-aanvraag Beschikking Geen loonheffing (BGL). Leden van de NAPK kunnen de presentaties downloaden op het besloten deel van de NAPK-website. Het voornemen is in voorjaar 2015 een vervolgbijeenkomst te organiseren over deze onderwerpen. Tegen die tijd zal er weer meer duidelijkheid zijn over de nieuwe wet- en regelgeving en de uitwerking daarvan. NAPK-leden zullen hiervoor automatisch via de e-mail worden uitgenodigd.

Terug naar Nieuws