Nieuws

Verplicht pensioen sector toneel en dans

Per 1 juli 2019 is de verplichtstelling van de pensioenregeling van PFZW voor de branche toneel- en dans een feit. Op 12 juni jl. heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn het  besluit hierover gepubliceerd in de Staatscourant. De verplichtstelling geldt voor alle werkgevers die uitsluitend of in hoofdzaak toneel en/of dans produceren en daarmee onder de werkingssfeer vallen van de algemeen verbindende Cao Toneel en Dans.

Terug naar Nieuws